​PENDAFTARAN JAWATANKUASA KEINSTITUSIAN BIOKESELAMATAN (IBC) BAHARU

Semua Jawatankuasa Keinstitutisan Biokeselamatan (IBC) yang ditubuhkan perlu berdaftar dengan Lembaga Biokeselamatan Kebangsaan.

Proses Pendaftaran
 
Kandungan sedang dikemaskini.

Fi 
Tiada pembayaran fi

Borang dan dokumen yang berkaitan     

a)baharu.gifBorang G (NBB/IBC/19/FORM G) 

b)Guidelines for Institutional Biosafety Committes: Use of Living Modified Organisms and Related Materials

Penerangan:
Garis panduan ini memberikan kaedah menubuhkan IBC, peranan IBC and just proses yang perlu diikuti bila mendapatkan, menggunakan, pimindahan, kenyimpanan ataupun pelupusan bahan LMO/rekombinan DNA. Ia juga memberikan penerangan tentang peraturan serta prosedur yang berkaitan. Maklumat lain yang boleh didapati dalam garis panduan ini adalah seperti tanggungjawab Biological Safety Officer (BSO) dan penyelidik, keahilan IBC, penerangan jenis-jenis penilaian yang perlu dijalankan oleh IBC, tindakan yang diperlukan untuk melaporkan kejadian, kecederaan dan juga maklumat yang lain.