myGMO.jpg
myGMO merupakan pangkalan data di bawah seliaan Jabatan Kimia Malaysia yang memberikan maklumat tentang Unit GMO serta pengesanan GMO/LMO.