bch.jpg

Biosafety Clearing House (BCH) adalah pangkalan data yang diwujudkan di bawah Cartagena Protocol on Biosafety  yang bertujuan untuk memudahkan pertukaran maklumat tentang organisma hidup yang diubah suai (Living Modified Organisms). Maklumat saintifik, teknikal, alam sekitar, perundangan serta pembangunan kapasiti boleh didapati dalam enam bahasa rasmi yang digunakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Malaysia adalah Ahli kepada Cartagena Protocol on Biosafety dan memberi sumbangan maklumat ke pangkalan data ini.

1.     Pautan Pantas ke National Focal Point
https://bch.cbd.int/database/results?searchid=730335

2.     Pautan Pantas ke Competent National Authority
https://bch.cbd.int/database/results?searchid=730334

3.    Pautan Pantas ke Roster of Experts
https://bch.cbd.int/database/results?searchid=730333

4.     Pautan Pantas ke National Report by Malaysia on Implementation of the Protocol
https://bch.cbd.int/database/reports/?country=my#ViewNationalReports

5.     Pautan Pantas ke Cartagena Protocol on Biosafety
https://bch.cbd.int/protocol/background/