asia bch family.jpg

Laman web Asia BCH Family memberikan satu platform untuk pertukaran maklumat tentang organisma hidup yang diubah suai (Living Modified Organisms atau LMO) antara negara Asia. Laman ini akan mengukuhkan komitment negara Asian kepada pematuhan keperluan di bawah Cartagena Protocol on Biosafety serta berkongsi pengalaman tentang implementasi Protokol dan maklumat tentang LMO.

Pautan: www.asiabchfamily.org/