Bil. Event Pemohon Keratan Akhbar Lembaran Fakta Status Hebahan
1.
  Jagung MON 87411
 Monsanto Malaysia Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK(S) 600-2/1/2
 Jagung MON 87411
Jagung MON 87411
 ​Buka sehingga
 09 Oktober 2019
2.
  Jagung MON 87460
 Monsanto Malaysia Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK(S) 600-2/1/3
Jagung MON 87460
Jagung MON 87460
 Buka sehingga
 09 Oktober 2019