​​​​​​​​

​Selaras dengan pelaksanaan Per​intah Kawalan Pergerakan pada 18 hingga 31 Mac 2020 yang mengkehendaki penutupan semua premis kerajaan yang tidak terlibat dengan perkhidmatan penting negara (essential services), dimaklumkan bahawa  Jabatan Biokeselamatan akan ditangguhkan operasinya sepanjang tempoh tersebut. Orang awam digalakkan menghantar ulasan/pertanyaan bertulis dengan menggunakan media elektronik dan bukan secara serahan tangan, pos atau courier ke pejabat Jabatan Biokeselamatan sepanjang tempoh ini.


​​Bil. Event Pemohon Keratan Akhbar Lembaran Fakta Status Hebahan
2​​.
  Kacang Soya MON 87769 
 Syarikat Monsanto Malaysia Sdn. Bhd
 No. Rujukan LBK : JBK(S) 600-2/1/9
 Kacang Soya MON 87769
 Kacang Soya MON 87769
 Buka sehingga​​  baharu.gif
 09 April 2020

1.
  Kacang Soya MON 87751 

 Syarikat Monsanto Malaysia Sdn. Bhd. 
 No. Rujukan LBK : JBK(S) 600-2/1/8 
 Kacang Soya MON 87751

 Kacang Soya MON 87751
 Buka sehingga​​  baharu.gif
  09 April 2020

​​