​​​Bil. Event Pemohon Keratan Akhbar Lembaran Fakta Status Hebahan
​49.
  Ubi Kentang X17
 SPS International, Inc. (Cawangan Malaysia)
 No. Rujukan LBK : JBK(S) 600-2/1/10
Ubi Kentang X17
Ubi Kentang X17
 Tutup​​​  
 17 Mac 2020

48.
  Canola RT73​
 Monsanto Malaysia Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK(S) 600-2/1/4
Canola RT73
Canola RT73
​​ Tutup
 06 Februari 2020
47.
  Kacang Soya MON 87705​
 Monsanto Malaysia Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK(S) 600-2/1/​7
Kacang Soya MON 87705
Kacang Soya MON 87705
 Tutup
 06 Februari 2020
​46.
  Jagung MON 87411
 Monsanto Malaysia Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK(S) 600-2/1/2
Jagung MON 87411
Jagung MON 87411
Tutup
 09 Oktober 2019
45.
  Jagung MON 87460
 Monsanto Malaysia Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK(S) 600-2/1/3
Jagung MON 87460
Jagung MON 87460
 Tutup
 09 Oktober 2019
44. Kapas GHB811
 BASF (Malaysia) Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : 
JBK(S) 600-2/1/1
Kapas GHB811
Kapas GHB811  ​Tutup
 17 Ogos 2019
43. Padi MR219
 Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 600-2/1/5
Padi MR219
Padi MR219  Tutup
 04 Ogos 2019
42.
 Betik Eksotika
 Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 600-2/1/6
Betik Eksotika
Betik Eksotika Tutup
 24 Julai 2019
41. Kacang Soya MON 87708

 Monsanto Malaysia Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/47
MON 87708 soybean
 MON 87708 soybean
 ​Tutup
 1 Jun 2019
40. Kacang Soya MON 87701

 Monsanto Malaysia Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/46
MON 87701 soybean
 MON 87701 soybean
 Tutup
 1 Jun 2019
39. Ubi Kentang Y9
 Syngenta Crop Protection Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/44
 Y9 potato
 Y9 potato
 Tutup
 24 Jun 2018
38. Jagung MZIR098
 Syngenta Crop Protection Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/42
 MZIR098 corn
 MZIR098 corn
 Tutup
 30 Disember 2017
37.
 Jagung MON 87427
 Monsanto Malaysia Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/43
 mon87427 maize
 mon87427 maize
 Tutup
 14 Disember 2017
36. Canola DP73496
 Du Pont Malaysia Sdn. Bhd. bagi pihak Pioneer Hi-Bred International, Inc.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/41
 DP73496 Canola
 DP73496 canola
 Tutup
 08 Disember 2017
35.
 Jagung DP4114
 Du Pont Malaysia Sdn. Bhd. bagi pihak Pioneer Hi-Bred International, Inc.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/40
 DP4114 maize
 DP4114 maize
 Tutup
 08 Disember 2017
34. Ubi Kentang E12
 SPS International Inc. (Cawangan
Malaysia).
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/39
 E12 potato
 E12 potato
 Tutup
 25 Oktober 2017
33. Kacang Soya DAS-68416-4
 Dow AgroSciences (M) Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/38
 DAS-68416-4 soybean
 DAS-68416-4 soybean
 Tutup
 10 Ogos  2017
32. Kacang Soya DAS-444Ø6-6

 Dow AgroSciences (M) Sdn. Bhd. dan MS Technologies LLC.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/37
 DAS-444Ø6-6 soybean
 DAS-44406-6 soybean
 Tutup
 10 Ogos  2017
31. Kacang Soya DAS-81419-2
 Dow AgroSciences (M) Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/36
 DAS-81419-2 soybean
 DAS-81419-2 soybean
 Tutup
 10 Ogos  2017
30. Jagung 40278

 Dow AgroSciences (M) Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/34
 40278 corn
 40278 corn
 Tutup
 09 Februari 2017
29.
 Kacang Soya 305423

 Du Pont Malaysia Sdn. Bhd. bagi pihak Pioneer Hi-Bred International, Inc.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/33
 305423 soybean
 305423 soybean
 Tutup
 17 Februari 2017
28. Jagung MZHG0JG

 Syngenta Crop Protection Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/35
 MZHG0JG corn
 MZHG0JG corn
 Tutup
 12 Januari 2017
27. Kapas GHB119
 Bayer Co. (Malaysia) Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/32
  -
 GHB119 cotton
 Tutup
26. Kapas LLCotton25

 Bayer Co. (Malaysia) Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/31
  -
 LLCotton25 cotton 
 Tutup
25. Kapas T304-40

 Bayer Co. (Malaysia) Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/30
 T304-40 cotton
 T304-40 cotton
 Tutup
 08 November  2016
24. Kapas GHB614
 Bayer Co. (Malaysia) Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/29
 GHB614 cotton
 GHB614 cotton
 Tutup
 01 Ogos  2016
23. Oilseed Rape MS8RF3

 Bayer Co. (Malaysia) Sdn. Bhd. (Bayer
CropScience)
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/28
 MS8RF3 Oilseed Rape
 MS8RF3 Oilseed Rape
 Tutup
 18 Februari 2016
22. Jagung DAS-59122-7
 DuPont Malaysia Sdn. Bhd. bagi pihak Pioneer Hi-Bred International, Inc.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/27
 DAS-59122-7 maize
 DAS-59122-7_maize
 Tutup
 02 Disember 2015
21. Kacang Soya SYHT0H2

 Syngenta Crop Protection Sdn. Bhd. dan
 Bayer Co. (Malaysian) Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/26
 SYTHT0H2 soybean
 SYTHT0H2 soybean
 Tutup
 30 Oktober 2015
20. Jagung 3272

 Syngenta Crop Protection Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/25
 3272 corn
 3272 corn
 Tutup
 30 Oktober 2015
19. Jagung GA 21

 Syngenta Crop Protection Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/24
 GA21 corn
 GA21 corn
 Tutup
 30 Oktober 2015
18. Jagung MIR162

 Syngenta Crop Protection Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/23
 MIR162 corn
 MIR162 corn
 Tutup
 30 Oktober 2015
17.
 Jagung MIR604

 Syngenta Crop Protection Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/22
 MIR604 corn
 MIR604 corn
 Tutup
 30 Oktober 2015
16.
 Jagung 5307
 Syngenta Crop Protection Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/21
 5307 maize
 5307 maize
 Tutup
 30 Oktober 2015
15. Tripsin Modulating Oostatic Factor (TMOF_yis)
 Syarikat Entogenex Industries Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/20
 TMOF yis
 TMOF yis
 Tutup
 11 Februari 2015
14.
 Pokok Getah (Hevea brasiliensis)

 Lembaga Getah Malaysia
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/17
 Hevea Brasiliensis
 h brasiliensis
 Tutup
 28 November 2014
13. Jagung MON 88017

 Monsanto Malaysia Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/19
 MON88017 maize
 mon88017 maize
 Tutup
 29 Oktober 2014
12. Jagung MON 89034

 Monsanto Malaysia Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/18
 MON89034 maize
 mon89034 maize
 Tutup
 29 Oktober 2014
11.
 Kacang Soya FG72

 Bayer Co. (Malaysia) Sdn. Bhd. (Bayer CropScience)
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/16
 FG72 soybean
 FG72 soybean
 Tutup
 19 Mac 2014
10. Single Cell Protein (SCP), Liquid Fertilizer and Solid Fertilizer
 CJ Bio Malaysia Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/15 
 SCP
 SCP
 Tutup
 14 Februari 2014
9. Kacang Soya A5547-127
 Bayer Co. (Malaysia) Sdn. Bhd. (Bayer CropScience)
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/14
 A5547-127 soybean
 A5547-127 soybean
 Tutup
 30 November 2013
8. Kacang Soya BPS-CV127-9
 BASF (Malaysia) Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/13
 PBPS-CV127-9 soybean 
 cv127 soybean
 Tutup
 25 Jun 2013
7. Betik Eksotika
 Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/12
 Carica papaya L. variety Eksotika
 Carica papaya L. variety Eksotika
 Tutup
 06 April 2013
6. Jagung TC1507
 Du Pont Malaysia Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/11
 TC1507 maize
 TC1507 maize
 Tutup
 06 September 2012
5. Jagung T25
 Bayer Co. (Malaysia) Sdn. Bhd. (Bayer CropScience).
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/10 
 T25 maize
 T25 maize
 Tutup
 07 Ogos 2012
4.
 Kacang Soya MON 89788

 Monsanto Singapore (Pte) Ltd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/9 
 MON 89788 soybean
 MON 89788 soybean
 Tutup
14 Ogos 2012
 
3.Bunga Teluki
Dianthus caryophyllus L.
 Suntory Holdings Ltd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/8 
 Dianthus caryophyllus L_carnation
 Dianthus caryophyllus L_carnation
 Tutup
 02 Oktober 2012
2. Kacang Soya A2704-12

 Bayer Co (Malaysia) Sdn. Bhd. (Bayer CropScience)
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/7
 A2704-12 soybean
 A2704-12 soybean
 Tutup
 18 Januari 2012 
1. Jagung SYN-BT011-1 

 Sygenta Crop Protection Sdn. Bhd.
 No. Rujukan LBK : JBK (S) 602-1/1/6
 SYN-BT011-1 Maize
 SYN-BT011-1 Maize
 Tutup
 12 Januari 2012