Visi
Menjadi sebuah agensi terunggul dalam bidang biokeselamatan demi kesejahteraan negara.

Misi
Bertindak sebagai pusat rujukan utama untuk mengawal selia pelepasan, pengimportan, pengeksportan dan kegunaan terkawal organisma hidup yang diubah suai dan pelepasan hasilan organisma sedemikian dengan tujuan melindungi kesihatan manusia, tumbuh-tumbuhan dan haiwan, alam sekitar dan kepelbagaian biologi.