​ ​ ​KETUA PENGARAH
    KOSONG    
      Telefon :  03-8886 1579    
 
     E-mel :[at]kats[dot]gov[dot]my 
    
 norwati.jpg
  
 
 george.jpg
 
 
 
 azi.jpg
 
 
SEKSYEN PENILAIAN DAN PENYELIDIKAN   
SEKSYEN PENGUATKUASAAN DAN PEMANTAUAN   
SEKSYEN KORPORAT DAN PENGURUSAN
 Pengarah Seksyen : Dr. Norwati binti Adnan    Pengarah Seksyen : George Wise Ajom   Pengarah Seksyen : Azi Azira binti Rahmi  
 Telefon : 03-8886 1746   Telefon :  03-8886 1783   Telefon : 03-8886 1780
 E-mel : norwati[at]kats[dot]gov[dot]my 
   E-mel : george[at]kats[dot]gov[dot]my    E-mel : azira[at]kats[dot]gov[dot]my