​​Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2018

Bil. Elemen Piagam Pelanggan Bilangan Pencapaian Peratus Pencapaian
1.
Pertanyaan/kemusykilan berhubung perkhidmatan jabatan akan diambil tindakan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh pertanyaan dikemukakan.
2/2
Pertanyaan/kemusykilan dijawab dalam tempoh 3 hari bekerja.
100%
2.
Pengeluaran surat keputusan Mesyuarat Lembaga Biokeselamatan Kebangsaan (LBK) kepada pemohon dalam tempoh 5 hari bekerja.

29/29

Surat keputusan Mesyuarat LBK dikeluarkan dalam tempoh 5 hari bekerja.

100%
3.
Pengeluaran surat pengakuterimaan bagi permohonan aktiviti kegunaan  terkawal dalam tempoh 14 hari bekerja.

28/29

Surat pengakuterimaan dikeluarkan bagi permohonan aktiviti kegunaan  terkawal dalam tempoh 14 hari bekerja.

96.55%


 

Tarikh dikemaskini : 23 Disember 2019