​​​​Bil. Nama, Jawatan dan OrganisasiKeahlian
1.

Kementerian Tenaga​ dan Sumber Asli
 YBhg. Datuk Zurinah binti Pawanteh
 Ketua Setiausaha

 Pengerusi
2.

Kementerian Kesihatan
 YBhg. Dato’ Dr. Chong Chee Kheong
 Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan
 (Kesihatan Awam)

 YBrs. Dr Norhayati binti Rusli
 Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan
 (Pengarah Kawalan Penyakit)​


 Ahli Tetap Ahli Ganti

3.

Kementerian Pertanian dan Industri Makanan​​​ 
 YBhg. Dato' Haslina binti Abdul Hamid   
 Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar)     

 Encik Hussin bin Mahmud
 Setiausaha Bahagian
 Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik

 
 Ahli Tetap 


 Ahli Ganti

4.

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi​ 
 YBrs. Dr. Mohd Nor Azman bin Hassan       
 Timbalan Ketua Setiausaha (Sains, Teknologi dan
 Inovasi)  

 Puan Nordina binti Idris
 Timbalan Setiausaha
 Bahagian Teknologi Strategik and Aplikasi S&T 
 Ahli Tetap Ahli Ganti
5.

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
 -

 Encik Kok Che Beng
 Pengawal Perdagangan Strategik
 Sekretariat Perdagangan Strategik


 Ahli Tetap

 Ahli Ganti
6.

Kementerian Perusahaan Perladangan dan ​​Komoditi
 Encik S. Letchumanan a/l Shanmugam 
 Setiausaha Bahagian Kanan
 Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa

 YBrs. Dr. Sang Yew Ngin
 Setiausaha Bahagian
 Bahagian Biobahan Api


 Ahli Tetap
 Ahli Ganti
7.

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ​​
 Encik Mohd Zaid bin Idris
 Pengarah
 Bahagian Penyelidikan dan Dasar Kepenggunaan

 Puan Yunida binti Haron
 Ketua Penolong Pengarah
 Bahagian Penyelidikan dan Dasar Kepenggunaan

 
 Ahli Pakar Ahli Ganti

8.

Ahli di bawah subseksyen 4(2)(h)
 YBrs. Dr. Mohd. Mokhtar bin Tahar​
 Timbalan Ketua Setiausaha (Tanah dan Sumber Asli)
 Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli


 Ahli Pakar

9.

Ahli di bawah subseksyen 4(2)(h)
 YBrs. Prof. Dr. Rofina Yasmin binti Othman
 Universiti Malaya


 Ahli Pakar

10.

Ahli di bawah subseksyen 4(2)(h)
 YBrs. Dr. Yeo Tiong Chia
 Pusat Kepelbagaian Biologi ​Sarawak


 Ahli Pakar
11.

Ahli di bawah subseksyen 4(2)(h)
 YBrs. Dr. Ahmad Parveez bin Hj. Ghulam Kadir
 Ketua Pengarah
 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)


 Ahli Pakar
12.

Peranan di bawah subseksyen 4(4)
 Ketua Pengarah
 Jabatan Biokeselamatan


 Setiausaha