Bil. Nama, Jawatan dan OrganisasiKeahlian
1.

Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli
 YBhg. Datuk Zurinah binti Pawanteh
 Ketua Setiausaha

 Pengerusi
2.

Kementerian Kesihatan
 YBhg. Datuk Dr. Shahnaz binti Murad
 Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan
 (Penyelidikan dan Sokongan Teknikal)

 YBhg. Dato’ Dr. Chong Chee Kheong
 Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan
 (Kesihatan Awam)


 Ahli Tetap Ahli Ganti

3.

Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
 YBrs. Dr. Zunika binti Mohamed
 Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar)     

 Encik Hussin bin Mahmud
 Setiausaha Bahagian
 Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik

 
 Ahli Tetap 


 Ahli Ganti

4.

Kementerian Tenaga, Teknologi, Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar
 YBrs. Prof. Madya Dr. Ramzah bin Dambul        
 Timbalan Ketua Setiausaha (Sains)

 Puan Nordina binti Idris
 Timbalan Setiausaha
 Bahagian Teknologi Strategik and Aplikasi S&T 
 Ahli Tetap


 Ahli Ganti
5.

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
 Puan Norzita binti Abu Samah
 Penasihat Undang-Undang

 Encik Kok Che Beng
 Pengawal Perdagangan Strategik


 Ahli Tetap Ahli Ganti
6.

Kementerian Industri Utama
 Encik Sutekno bin Ahmad Belon
 Setiausaha Bahagian
 Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa

 Puan Norhana binti Abdul Majid
 Timbalan Setiausaha Bahagian
 Bahagian Kemajuan Industri Sawit dan Sago


 Ahli Tetap
 Ahli Ganti
7.

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
 Encik Amran bin Ahmad
 Pengarah
 Bahagian Penyelidikan dan Dasar Kepenggunaan

 Puan Yunida binti Haron
 Ketua Penolong Pengarah
 Bahagian Penyelidikan dan Dasar Kepenggunaan

 
 Ahli Pakar Ahli Ganti

8.

Ahli di bawah subseksyen 4(2)(h)
 
 Timbalan Ketua Setiausaha (Tanah dan Sumber Asli)
 Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli


 Ahli Pakar

9.

Ahli di bawah subseksyen 4(2)(h)
 YBrs. Prof. Dr. Rofina Yasmin binti Othman
 Universiti Malaya


 Ahli Pakar

10.

Ahli di bawah subseksyen 4(2)(h)
 YBrs. Dr. Yeo Tiong Chia
 Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak


 Ahli Pakar
11.

Ahli di bawah subseksyen 4(2)(h)
 YBrs. Dr. Ahmad Parveez bin Hj. Ghulam Kadir
 Ketua Pengarah
 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)


 Ahli Pakar
12.

Peranan di bawah subseksyen 4(4)
  Ketua Pengarah
 Jabatan Biokeselamatan


 Setiausaha