IBC akan menjalankan pemeriksaan premis untuk memastikan pematuhan kepada spesifikasi sera prosedur kerja untuk Tahap Biokeselamatan premis tersebut. 

Semua pemeriksaan yang dijalankan oleh IBC akan dilaporkan kepada Jabatan Biokeselamatan. 

IBC boleh menggunakan senarai semak berikut:
1.    BSL 1 Laboratory Checklist
2.    BSL 2 Laboratory Checklist
3.    BSL 2 Nursery Green House Checklist
4.    BSL 2 Animal Facility Checklist