​​1.    Annex 2 (IBC Assessment of Project Proposal Involving Modern Biotechnology Activities)
Borang ini perlu digunakan semasa IBC membuat penilaian aktviti kegunaan terkawal ataupun uji kaji lapangan sebelum penghantaran borang permohonan/pemberitahuan kepada Jabatan Biokeselamatan
baharu.gifAnnex 2 

2.    Annex 3 (IBC Incident Reporting Form)
Borang ini digunakan bila ada kejadian yang tidak melibatkan kecederaan.
Annex 3
 
3.    Annex 4 (IBC Occupational Disease / Exposure Investigation Form)
Borang ini digunakan bila ada kejadian yang melibatkan kecederaan.
baharu.gif Annex 4

4.    Annex 5 (Project Extension & Notice of Termination)
Borang in digunakan oleh Penyelidik Utama untuk:
  • - Memohon kelulusan pemanjangan masa daripada IBC dan borang ini perlu dihantar sekurang-kurangnya satu bulan sebelum akhir tempoh masa yang diluluskan untuk projek tersebut.
  • - Memaklumkan penamatan projek kepada IBC
Annex 5

5.    Laporan Tahunan IBC
Borang in digunakan oleh IBC untuk melaporkan semua aktiviti tahun lepas. Penghantaran borang kepada Jabatan Biokeselamatan adalah sebelum 31 Mac.

baharu.gif Borang Laporan Tahunan