​www.biosafety.gov.my adalah hak milik dan dikelolakan oleh Jabatan Biokeselamatan (JBK), Kementerian Tenaga dan Sumber Asli

- Semua bahan yang terkandung di dalam laman web ini, termasuk ke semua rekabentuk, penulisan, gambar-gambar dan juga perisian komputer ataupun mana-mana isi kandung yang ​tertera di laman web ini adalah dilindungi oleh hakcipta, cap dagang atau apa-apa hak milik yang dimiliki oleh JBK, kecuali yang telah dinyatakan.
- Tiada bahagian di dalam laman web ini yang boleh dibuat salinan, disimpan atau digunakan di dalam mana-mana portal lain atau digunakan di dalam mana-mana jenis sistem elektronik pemuat turun data umum atau peribadi atau apa jua perkhidmatan tanpa mendapat kebenaran bertulis dari JBK.
- Isi kandungan laman web ini disediakan bertujuan untuk membekalkan pengguna laman web ini dengan maklumat am dan bukan sebagai pengganti bagi nasihat undang-undang dan pelaburan.
- Isi kandungan laman web ini adalah dianggap sebagai tepat dan dikemaskini pada dan ketika tarikh yang tertera di muka hadapan laman web ini.
- Selain itu, pemerhatian yang teliti telah dibuat dalam menyediakan maklumat di laman web ini dan JBK tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa ketidaktepatan dan ketidaksempurnaan maklumat di laman web ini.
- Versi terakhir apa-apa dokumen di dalam laman web ini adalah seperti salinan asal dokumentasi yang telah difailkan di JBK.
- Tiada bahagian di dalam laman web ini yang dibenarkan untuk dipautkan oleh mana-mana laman web tanpa mendapat kebenaran bertulis dari JBK.
- Mana-mana laman web yang dipautkan ke laman web ini bukanlah di bawah penjagaan JBK.
- JBK tidak bertanggungjawab atas isi kandungan mana-mana laman web yang dipautkan, atau apa-apa perubahan kepada laman web tersebut.
- Permohonan untuk mendapat kebenaran pautan ke laman web ini perlu dibuat secara bertulis: 


E-mel : biosafety[at]kats[dot]gov[dot]my
Faksimili : +603-88904935

Alamat Surat Menyurat:
Kementerian Tenaga dan Sumber Asli
Jabatan Biokeselamatan                              
Aras 1, Podium 2, Wisma Sumber Asli
No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4
62574 Putrajaya, MALAYSIA.