Jemputan untuk Memberi Pandangan/Komen Mengenai Permohonan Kelulusan Pelepasan (Jagung MON 87411) dan (Jagung MON 87460)

​Jemputan untuk memberi pandangan/komen mengenai permohonan kelulusan pelepasan:

1) Jagung MON 87411 | No. Rujukan LBK: JBK(S) 600-2/1/2
2) Jagung MON 87460 | No. Rujukan LBK: JBK(S) 600-2/1/3

Tarikh tutup serahan pada 09 Oktober 2019.
Klik di sini untuk maklumat lanjut.

Attachments
Created at 9/10/2019 8:09 AM by Mohamad Afizal bin Md Tahir
Last modified at 10/14/2019 9:05 AM by Mohamad Afizal bin Md Tahir