​Bengkel Konsultasi bagi Penyediaan Fourth National Report on the Implementation of Cartagena Protocol on Biosafety (CPB)

​Bengkel Konsultasi bagi Penyediaan Fourth National Report on the Implementation of Cartagena Protocol on Biosafety (CPB)

Tarikh : 10 Oktober 2019 Khamis
Tempat : Bangi Resort Hotel, Bandar Baru Bangi

Ringkasan:
Bengkel ini dirasmikan oleh Dato’ Wan Mazlan bin Wan Mahmood Setiausaha Bahagian (Bahagian Pengurusan Biodiversiti dan Perhutananan, BBP), Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli (KATS).

Objektif penganjuran bengkel konsultasi adalah untuk:
i) mendapatkan input, cadangan, saranan serta pandangan dari pihak yang berkaitan (Kementerian/Jabatan/Agensi di peringkat persekutuan dan negeri) dalam penyediaan Fourth National Report on the Implementation of CPB;
ii) memberi pendedahan terkini berkaitan pelaksanaan CPB di Malaysia.


Seramai 63 orang menghadiri bengkel ini mewakili Kementerian Persekutuan and Agenci Kerajaan, Agensi di peringkat Negeri, Jawatankuasa Keinstitusian Biokeselamatan serta Pertubuhan Bukan Kerajaan. Ahli Lembaga Biokeselamatan Kebangsaan serta ahli Jawatankuasa Penasihat Pengubahsuaian Genetik hadir bersama.

Pembentangan semasa bengkel ini adalah seperti berikut:
 
1. Introduction to the Cartagena Protocol on Biosafety (CPB)

oleh En. Arief Iskandar bin Mohamad, Bahagian Pengurusan Biodiversiti dan Perhutananan, BBP, KATS.

2. Pengawalseliaan Aktiviti Biokeselamatan
oleh En. George Wise Ajom, Jabatan Biokeselamatan

3. 4th National Report
oleh YBrs. Dr. Anita Anthonysamy, Jabatan Biokeselamatan

Attachments
Created at 10/11/2019 3:17 PM by Mohamad Afizal bin Md Tahir
Last modified at 10/14/2019 8:50 AM by Athirah Hanis binti Mohd Nor