Bengkel Pengurusan Komunikasi Biokeselamatan

Bengkel Pengurusan Komunikasi Biokeselamatan
Tarikh : 04-05 September 2019 | Rabu-Khamis
Tempat : Bangi Resort Hotel
Ringkasan:
Bengkel ini diadakan bagi memberikan panduan kepada peserta mengenai kaedah komunikasi berkesan dalam menyampaikan maklumat  berkaitan Living Modified Organism-LMO kepada orang awam. Selain itu, bengkel ini memberi pendedahan kepada peserta mengenai kesilapan yang kerap dilakukan dalam komunikasi berkaitan LMO, Bengkel ini juga sebagai persiapan peserta dengan teknik-teknik yang betul dalam menyediakan kenyataan-kenyataan berkaitan LMO di media sosial.

Klik di sini untuk koleksi gambar.

Attachments
Created at 9/6/2019 10:57 AM by Mohamad Afizal bin Md Tahir
Last modified at 9/6/2019 10:57 AM by Mohamad Afizal bin Md Tahir